Proiecte

Împreună cu echipa mea de consilieri vreau să ating următoarele obiective după ce voi fi votat în funcţia de primar al oraşului Balş.

Crearea a minimum 500 locuri de muncă prin:

 • Înfiinţarea unui parc industrial pe o suprafaţă de minimum 10 hectare.
 • Acordare de facilităţi fiscale antreprenorilor locali pentru crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea de noi investiţii în domeniul de muncă şi dezvoltare de noi investiţii în domeniul producţiei şi al serviciilor.

Avem şansa ca oraşul nostru să se afle la mijlocul drumului dintre două municipii cu puternice platforme industriale, Craiova şi Slatina. Cu toate acestea, politicile defectuoase ale administraţiei publice locale au condus la lipsa de interes din partea investitorilor sau la abandonarea de către aceştia a marilor proiecte, care asigurau câteva sute de locuri de muncă.

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi gaze, astfel încât fiecare locuinţă din Balş să beneficieze de utilităţi.

 • Reabilitarea termică a blocurilor din oraş.
 • Extinderea şi modernizarea reţelei de drumuri a oraşului astfel încât, în Balş, să nu mai existe drumuri neasfaltate.
 • Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public în toate cartierele şi parcurile.


Suntem în 2020 şi este incalificabil ca în 12 ani oraşul nostru să ducă lipsa reţelelor de utilităţi pentru întreaga populaţie, să aibă carenţe în gestionarea colectării gunoaielor, să aibă drumuri sufocate, pline de gropi şi blocuri nereabilitate.

 • Înfiinţarea compartimentului de Primiri Urgenţe în Spitalul Orăşenesc Balş, precum şi extinderea serviciilor medicale oferite de Spital.
 • Reabilitarea integrală a Spitalului Orăşenesc Balş.

Unitatea medicală a oraşului nostru trebuie să arate ca un spital, nu ca un dispensar orăşenesc. Cu experienţa mea în managementul sănătăţii, vom transforma Spitalul Balş într-o unitate medicală de elită, în care locuitorii oraşului nostru să beneficieze de îngrijire medicală de specialitate şi de calitate.

 • Creşterea ponderii spaţiilor verzi şi amenajarea acestora după reguli moderne de peisagistică.
 • Reabilitarea tuturor parcurilor din oraş.

Schimbăm aspectul neîngrijit şi dezordonat al oraşului. Poarta Olteniei de altă dată arată ca o uşă închisă în nas dezvoltării.

 • Premierea performanţei şcolare.
 • Monitorizare video şi pază permanentă în toate şcolile şi grădiniţele din oraş.
 • Investiţii în infrastructură educaţională (clădiri, laboratoare, cantine), dar şi în resurse educaţionale şi infrastructură digitală.

Avem copii olimpici, cu rezultate şcolare deosebite şi profesori de calitate şi implicaţi. N-avem, însă, o administraţie care să-şi îndrepte atenţia către şcoală atât din punct de vedere al resurselor investite, cât şi al măsurilor de motivare, sprijinire şi protejare a elevilor.

 • Înfiinţarea unui Centru Multifuncţional, care să cuprindă: cinematograf, piscină, club, sală de fitnes, precum şi posibilităţi de petrecere a timpului liber.
 • Înfiinţarea de noi locuri de joacă şi modernizarea celor existente, în condiţii de deplină siguranţă pentru copiii noştri.

Modernitate, oportunităti pentru tineri, activităti recreative – sunt cuvinte pe care actuala administraţie nu le întelege. Avem şansa să redăm speranţa celor care vor să-şi petreacă timpul liber în oraşul natal.

 • Înfiinţarea Clubului Pensionarilor.
 • Gratuităţi şi reduceri oferite persoanelor de vârsta a treia pentru serviciile de utilităţi publice ale oraşului.
 • Facilităţi fiscale acordate pensionarilor cu pensii de invaliditate.

Tot ce suntem se datorează părinţilor şi bunicilor. A-i respecta înseamnă a le preţui valorile, a le urma înţelepciunea şi a le face viaţa mai uşoară!